Home » Kirjoittajista » Jari Kaivo-oja

Jari Kaivo-oja

Dosentti (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto) Jari Kaivo-oja on tulevaisuudentutkimuksen, innovaatiotutkimuksen, teknologiaennakoinnin ja ennakoinnin pitkän linjan asiantuntija. Kaivo-oja on koulutukseltaan ekonomisti (YTM) ja hallintotieteen tohtori (HTT). Hän on ollut mukana useissa Euroopan unionin, Suomen Akatemian ja Tekesin tutkimushankkeissa vuosien varrella. Kaivo-oja on työskennellyt Rand Europen koordinoimassa hankkeessa ja tehnyt asiantuntija töitä Nordic Innovation Centerille, European Foundationille, Eurostatille, Euroopan parlamentille ja Euroopan Komissiolle. Tutkimusteemoina ovat olleet kansainvälinen energiatalous, ilmastonmutos, tietoyhteiskuntakehitys, työn tulevaisuus, innovaatiojohtaminen sekä ennakointiin liittyvät menetelmät. Hän on ollut mm. kehittämässä Advanced Sustainability Analysis –lähestymistapaa (ASA) kestävän kehityksen analysoimiseksi makrotaloustasolla. Hänen tieteellinen tuotantonsa käsittää yli 200 raporttia ja artikkelia. Hän on työskennellyt CMI:n (Presidentti Ahtisaaren toimisto) neuvonantaja Lähi-Idässä ja Mustalla merellä. Kaivo-oja on European Journal of Futures Research –journaalin Board Member. Hän oli vuonna 2011 vieraileva tutkija Stanfordin yliopistossa. Ks. lisää Marquis Who Is Who in the World 2012?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: