Home » Uncategorized » Asiaa bäärikärpäsille: Alkoholijuomateollisuuden globaali brandianalyysi 2012-2013

Asiaa bäärikärpäsille: Alkoholijuomateollisuuden globaali brandianalyysi 2012-2013

Advertisements

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eräs merkittävä liiketoiminnan alue maailmassa on alkoholijuomien myynti ja kauppa. Matkailu-, ravintola- ja hotelliala ovat varsin riippuvaisia alkoholijuomien myynnistä. On tärkeää tietää, mitkä brandit ovat asiakkaiden piirissä suosituimpia ja halutuimpia. Alan yrittäjille ja kauppiaille tämä tieto hyödyllistä. Brandien arvon arviointiin erikoistunut Brandirectory julkaisi juuri mielenkiintoisen “Top 50 Spirits Brands 2013. The most valuable Spirits brands of 2013” -raportin alkoholibrandien brandirankkeerauksesta ja brandiarvosta.
Tässä blogissa arvioin uuden Brandirectoryn raportin pohjalta alkoholiluomateollisuuden brandikehitystä. Raportissa arviotiin 50 brandin arvoa ja rankkeerausta. Jos yrittäjät haluavat hyötyä trendeistä, on hyvä olla tietoinen keskeisistä trendeistä ja muutoksista markkinoilla.

Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto keskeisistä vertailutuloksista ja muutoksista alkoholibrandien joukossa. Taulukko tiivistää keskeiset muutokset alkoholijuomamarkkinoilla. Kärjessä mitalisijoilla alkoholijuomien brandivertailussa ovat Johnnie Walker, Moutai ja Hennessy. Kiinalainen alkoholibrandi Moutai on kiistämättömästi eräs vahvimmiten nousussa olevia alkoholibrandejä maailmassa. Ei olisi ihme, jos tämä brandi nähtäisiin vieläkin korkeimmmilla sijoituksilla maailman brandien joukossa. Silti tätä juomaa löytyy vielä harvoista ravintoloista tai baatikaapeista Suomessa. Baarikärpästen ja heidän ystäviensä on syytä kiinnittää huomiota nouseviin kiinalaisiin alkoholibrändeihin. Harva meistä suomalaisista osaa vielä tilata Luzhou Laojiaota baaritiskillä, vaikka se on jo 8. sijalla globaalissa alkoholijuomien brandivertailussa. Jos kiinalaisten matkailu tulee lisääntymään myös Suomessa, tietoituus kiinalaisten ruokailu- ja juomatottumuksista on tarpeen.

Taulukko 1. Maailman johtavat alkoholijuomabrandit vuonna 2013 ja muutokset brandien sijoituksissa ja brandin arvossa (US milj. dollaria)

Taulukko1.A-brandilistaus

Kymmenen kärkijoukossa on myös kaksi muuta kiinalaista brandia: Wuliangye ja Luzhou Laojiao. Muut kymmenen joukkoon päässeet alkoholibrandit ovat: Bacardi, Smirnoff, Chivas Regal, Jack Daniels ja Baileys. Useimmat merkittävät alkohuolijuomabrandit tulevat Yhdysvalloista, Ranskasta ja Isosta-Britanniasta. Uutena alkoholibrandien kotimaana markkinoille on tullut Kiina. Eksoottista maaväriä edustavat Top50-brandien listalla eteläkorealainen Jinro (sijalla 15), intialainen McDowell´s No 1 (sijalla 23) ja saksalainen Jagermaister (sijalla 24). Maailman johtavien alkoholijuomabrandien listalla kiistattomia kärkimaita ovat Iso-Britannia ja Ranska. Alkoholin kulutus on korkealla tasolla kaikkialla Euroopassa, mikä voi selittää myös eurooppalaisten brandien vahvuutta maailmassa. Toistaiseksi BRICSA -maista alkoholijuomabrandien Top50-listalle ovat päässeet vain Kiina (3 brandia) ja Intia (yksi brandi).

Kilpailu alkoholimarkkinoilla on erittäin kovaa. Siitä kertoo selvästi se, että muutokset markkinoilla ovat selviä jopa vuoden sisällä. Toisaalta erot brandijoukon pääryhmässä ovat pieniä. Tässä yhteydessä arvioimme vuosien 2012-2013 välillä tapahtuneita muutoksia. Voimme soveltaa alkoholijuomabrandien muutosten analyysissä ns. outlayer-analyysia eli kiinnittää huomiota päätrendistä ja pääryhmästä selvästi poikkeaviin tilastollisiin havaintoihin. Outlayer-analyysi tuottaa usein mielenkiintoisia tuloksia ja kiinnittää huomion markkinoilla tapahtuviin erityisiin uusiin muutosilmiöihin.

Kuva 1. Muutokset alkoholibrandien arvoissa (US $ miljoonaa) ja brandin arvon sijoituksessa vuosina 2012-2013
Kuva1. BrandanalysisAlcoholbrands2012-2013NEW

Kuvassa 1 olen nostanut esiin (merkitsemällä kuvaan 1 brandin nimen) muutamia erikoistapauksia, jotka poikkeavat alkoholijuomien brandien kehityksen valtavirrasta. Selvä erityistapaus on brittiläinen Ciroc, joka on parantunut sijoitustaan ja myös brandiarvoaan brandien Top 50-listalla. Tämä brändi on selvästi nousussa maailman alkoholijuomarkkinoilla. Toinen selvä nousija on kiinalainen Jinro, joka on myös parantanut vahvasti brandiarvoaan ja sijoitustaan maailman alkoholijuomamarkkinoilla. Vahva nousija on myös Ketel One, vaikka sen brandiarvo ei ole ollut erityisen vahvassa nosteessa.

Oman outlayer- ryhmänsä muodostavat Luzhou Laoliao (sijoitus 8) ja Grey Goose (sijoitus 12), joiden laskennallinen brandiarvo on ollut jyrkässä laskussa ja mutta brandien sijoitus alkoholijuomabrandien listalla on ollut korkea. Luzhou Laojiao on nostanut brandisijoitustaan 6 pykälällä, mutta se ei ole tapahtunut ilman laskennallisen brandiarvon laskua. Grey Goosen sijoitus brandilistalla ei ole laskenut eikä noussut mutta silti brandiarvo on laskenut vuosina 2012-2013.

Oman ryhmänsä Kuvassa 1 muodostavat Glenfiddich, J&B ja Grant´s. Näiden alkoholibrandien sijoitus laskenut eniten viimeisen vuositarkastelun aikana. Ne ovat selvästi vaikeuksissa. Kaikki nämä brandit ovat Isosta-Britanniasta.

Jos maailman alkoholijuomateollisuuden osalta halutaan vetää joitakin yleisiä johtopäätöksiä, voidaan todeta, että maailman markkinoita dominoivat Iso-Britannia, Ranska ja Yhdysvallat. Uutena haastajana maailman alkoholijuomamarkkinoille ovat tulleet kiinalaiset yritykset. Kiinalaisten yritysten brandiarvot ovat selvässä nousussa maailman alkoholijuomateollisuuden brandilistalla. Silmiin pistää se, että brandien listalta puuttuvat Pohjoismaiset brandit. Alun perin ruotsalainen Absolut on toki listalla (sijoitus 11), mutta se on nykyisin ranskalaisessa omistuksessa.

Lisätietoja:

Top 50 Spirits Brands 2013. The most valuable Spirits brands of 2013. Brandirectory -raportti alkoholijuomabrandeistä: http://brandirectory.com/league_tables/table/top-50-spirits-brands-2013
Ciroc, http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%AEroc
Glendfiddich, http://en.wikipedia.org/wiki/Glenfiddich_distillery
Grant´s, http://www.grantswhisky.com/lda/
Grey Goose, http://fi.wikipedia.org/wiki/Grey_Goose
Henessy, http://en.wikipedia.org/wiki/Hennessy
J&B, http://en.wikipedia.org/wiki/Justerini_%26_Brooks
Johnnie Walker, http://en.wikipedia.org/wiki/Johnnie_Walker
Jinro, http://en.wikipedia.org/wiki/Jinro
Ketel One, http://en.wikipedia.org/wiki/Ketel_One
Luzhou Laojiao, http://en.wikipedia.org/wiki/Luzhou_Laojiao
Moutai, http://fi.wikipedia.org/wiki/Moutai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: