Home » Uncategorized » Työelämän uusi suunta

Työelämän uusi suunta

Advertisements

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Uusi tärkeä ja ajankohtainen kirja saapui minulle eilen postissa. Lääketieteen tohtori ja psykiatrian erikoislääkäri Eero Riikonen oli saanut valmiiksi tutkimuksensa ja teoksensa ”Työ ja elinvoima. Eli miksi harrastukset, leikki ja taide ovat siirtymässä työn ja hyvinvointiajattelun ytimeen?” Wapun aatto ja työväen juhla saivat arvoisensa merkityksen tässä henkilökohtaisessa kirjepaketissa.

Eero kertoi kirjeessään minulle kuuluvani asiantuntijoiden joukkoon, joiden kannanotot ovat olleet hänelle tärkeitä vuosien varrella. Henkilökohtaisesti on todella mukava todeta, että ajassa tapahtuvat dialogit voivat johtaa kokonaisen kirjan syntyyn. Eero Riikonen on onnistunut kirjoittamaan tärkeä kirjan, jonka soisi tulla huomioiduksi työelämän kehittäjien ja yritysjohtajien piirissä. Tämä teos voi todella auttaa parantamaan suomalaisen työelämän laatua.

Silmäiltyäni kirjaa illalla tarkemmin, totesin kirjan olevan harvinaisen rohkea ja kyseenalaistava ajattelultaan. Tässäpä on varsin ajankohtainen tutkimus, jolla on laajaa arkipäivän relevanssia. Tutkimuksen ja kirjan tavoitteena on elinvoiman ja työelämän välisen suhteen käsitteellinen ja teoreettinen tarkastelu. Hanke syventää tutkijan aiemmissa kirjoissa esillä olleiden teemojen käsittelyä.

Teoksen pääteemoja ovat (1) harrastusten ja työn lähentyminen ”uudessa työssä”, (2) innostuksen/inspiraation tärkeys tulevaisuuden työn kannalta, (3) uudenlaisten työ- ja harrastustoiminnan yhdistelmien analyysi sekä (4) aihepiiriin liittyvien uusien tutkimushaasteiden pohtiminen. Nämä teemat ovat todella tärkeitä tämän päivän työelämälle.

Tutkimuksen ja kirjan pääsanoma on: työelämän muutos merkitsee ihmisten omien kiinnostusten nousua työelämäkeskustelun keskiöön. Työn aika ja paikka ja hämärtyvät ”uudessa työssä”. Uutta työtä on vaikea hahmottaa vanhan tuotannollis-teknisen paradigman pohjalta. Koska uusi työ on samalla aiempaa sosiaalisempaa ja kokemuksellisempaa, muutos merkitsee haastetta aiemmin varsin työ- ja työorganisaatiokeskeiselle työelämätutkimukselle. Tunneköyhät ja ultrarationaalisuuteen pohjautuvat työelämän kehittämismallit ovat vanhentumassa käsiimme.

Tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana on, että työelämän haasteita ajatellaan liian yksinkertaisesti, johtuen teolliselta aikakaudelta periytyvän tuotannollis-taloudellisen ajattelutavan ja arvomaailman vahvasta asemasta. Pohtimisen aiheeksi tulisi nostaa myös sisäisesti motivoitu toiminta ja ihmisten itseohjautuvuus. Tämän ”Pandoran lippaan” sisällä on monia teknokraatin, talousmiehen ja byrokraatin kauhuja – muun muassa innostuminen, inspiraatio, tunteet, seksuaalisuus, leikki ja taide. Eero Riikosen tutkimus on pääosin kirjallisuuspohjainen. Osan aineistosta muodostavat kuitenkin Osuuskunta Toivon työuupuneille suunnattujen Virtapiirikurssien puitteissa toteutuneet keskustelut.

Kirjassa tärkeiksi teemoiksi nousevat leikki, harrastukset, seksuaalisuus, yhteisöllinen energisaatio ja taide. Eero Riikosen arvioiden mukaan työelämän uudistumisen mahdollisuudet liittyvät teolliselle aikakaudelle ominaisten ajattelutapojen, asenteiden ja kehittämispyrkimysten rapautumiseen. Toivo on asetettava pikemminkin virallisen kehittämisen hiipumiseen kuin sen laajenemiseen.

Tässä on vain yksi esimerkki Eero Riikosen kirjan radikaaleista ajatuksista. Työn merkityksellisyys ja hyvinvointi voivat siis kummuta muistakin lähteistä kuin ”virallisesta työelämän kehittämisestä”. Kellokortit, pomottaminen, esimies-alais-keskustelut ja ”toimistopäivystäminen” eivät välttämättä kuulu tämän päivän työelämään, vaikka niin laajasti tunnutaan uskottavan. Tarvitsemme uusia boheemeja ajatuksia työelämän uudelleen määrittämiseksi. Eero Riikosen kirja sisältää raikkaita ajatuksia Suomen näivettyneeseen työelämäkeskusteluun.

Jari Kaivo-oja
Tutkimusjohtaja, Dosentti
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lisätietoja:
Riikonen, Eero (2013) Työ ja elinvoima – Eli miksi harrastukset, leikki ja taide ovat siirtymässä työn ja hyvinvointiajattelun ytimeen? Helsinki: Osuuskunta Toivo.
Ellit: Työelämä raiteillaan – Voiko elämää hallita? Verkkosivut: http://ellit.fi/liikunta-ja-terveys/itsetuntemus/tyoelama-raiteilleen-voiko-elamaa-hallita

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: