Home » Uncategorized » Sininen kirja ja vaikutusvaltainen ekonomistin arvio

Sininen kirja ja vaikutusvaltainen ekonomistin arvio

Advertisements

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sininen kirja on herättänyt varsin paljon keskustelua julkisuudessa. Ehkä keskustelun painopiste on liikaa kohdentunut asioihin, jotka eivät liity itse tutkimukseen, vaan siihen, miten ko. projekti tilattiin pääministeri Jyrki Kataisen toimesta professori Pekka Himaselta.
Silti Sinisestä kirjasta on myös käyty keskustelua sisältöjen osalta. Eräs viimeaikaisia puheenvuoroja esittäneistä tiedemiehistä on ekonomisti, professori Matti Viren. Hän esitti puheenvuoronsa tieteellisellä forumilla Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa vuoden 2013 ensimmäisessä numerossa 1/2013. Hän oli otsikoinut arvionsa: ”Onko ´Sininen kirja´ Suomen vaihtoehto?
Niin, onko Sininen kirja Suomen vaihtoehto? Professori Viren on arviossaan varsin kriittinen tämän kysymyksen suhteen. Hän aloittaa tieteellisen arvionsa varsin kriittisesti: ”Kirjaa varten Himasen tutkimusprojektille myönnettiin 700 000 euroa. Hinta kuulostaa kieltämättä korkealta, sillä kirjassa ei ole mitään sellaista, jota ei olisi ollut julkisessa keskustelussa kymmenen viime vuoden aikana. Kirjassa on jotain taustamateriaalia, mutta luvut ovat suoraan valtiovarainministeriön, Goldman Sachsin tai Etlan katsauksista. Loppuosa kirjasta vaikuttaa peruskurssin (hyvinvointiteoria) luentomateriaalilta.”
Professori Matti Viren näkee kirjan ”punaiseksi langaksi” keskustelun kestävyysvajeesta. Himasen teoksen käsitys asiasta on se, että 10 miljardin kestävyysvajetta ei voida supistaa kiristämällä verotusta 10 miljardilla eurolla tai karsimalla etuisuuksia 10 miljardilla eurolla. Toki samaan tulokseen voitaisiin päästä kiristämällä verotusta 5 miljardilla eurolla ja karsimalla etuisuuksia 5 miljardilla eurolla. Kestävyysvajeen supistaminen tulee Himasen mukaan tapahtua muilla toimenpiteillä, jotka toimenpiteet löytyvät Sinisestä kirjasta. Tämä ns. ”kolmannen tien ratkaisumalli” ei edellytä verojen lisäämistä eikä etuuksien karsimista. Kestävyysvaje hoituu Sinisen kirjan strategian mukaan nopeammalla talouskasvulla ja kansalaisten pienemmillä menotarpeilla.
On mielenkiintoista huomata, että kestävän kasvun strategiassa ratkaisuksi nähdään talouskasvun kiihdyttäminen ja kansalaisten vastuiden lisääminen. Silti suurin osa Sinisen kirjan teeseistä ja erityisesti niihin liittyvistä toimenpiteistä lankeaa kolmikantayhteistyön toimijoille, ei varsinaisesti poliittisille päättäjille.
Voidaan jopa väittää, että Sinisen kirjan ehdottamassa strategiassa kestävyysvajeen supistaminen ulkoistetaan pääosin poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle. Markkinavoimat ja kolmikanta hoitavat hommat. Kestävyysvajeen hoitavat pääosin kansalaiset, markkinat ja kolmikantayhteistyö. Poliittisten päättäjien ei tarvitsekaan leikata budjettia tai korottaa veroja. Voisiko tällainen strategia toteutua todellisuudessa?
Tätä kysymystä pohtii myös professori Matti Viren ja on aika epäluuloinen ja pessimistinen Sinisen kirjan strategian realistisuuden suhteen. Hän toteaa: ”Jos kilpailukyvylle ja rahoitusvajeelle ei tehdä mitään vaan tuudittaudutaan erilaisten kielikuvien ja kvantifioimattomien ohjelmien varaan, syvennetään tulevien katumusharjoitusten määrää.”
Himasen ehdotusten mukaan työuria tulisi pidentää (nettomääräisesti 37,5 vuoteen) ja työhyvinvointia pitäisi kohottaa huomattavasti (ihmisten tulisi ajatella 50 % itseään ja 50 % muita) ja innovatiivisuutta tulisi kohottaa huomattavasti. Professori Viren näkee arviossaan ongelmaksi sen, ettei Sinisessä kirjassa kerrota konkreettisesti, kuka nämä isot muutokset saa oikeasti aikaan? Viren kritisoi Himasta liiallisesta uskosta ”social planner” –oletukseen ja siihen olettamukseen, että kasvun avaimet löytyisivät Etelärannasta ja Hakaniemestä.
Viren ei usko, että Suomesta löytyy kyvykkäitä ja valistuneita ”sosiaalisia suunnittelijoita” poliitikkojen joukosta, jotka ilman selkeää käsitystä markkinataloudellisista tosiasioista ja verotuksen taloustieteestä kykenisivät toteuttamaan listatut yhteiskunnalliset reformit.
Viren käsittelee arviossaan myös ulkomaan vientiä ja investointeja. Hänen mukaan on aika helppoa väittää, että suomalaisten yritysten globaali verkostoituminen on liian alhaista ja yritysten investoinnit ovat alimitoitettuja ICT -alaan, mutta mitään tosiasiallista tutkimusnäyttöä asioille ei löydy Sinisestä kirjasta. Viren haluaisi – perustellusti – tietää, mihin todistettuihin markkinaepäonnistumisiin nämä kaksi toimenpidesuositusta viime kädessä nojaavat?
Viren pitää Himasen olettamusta hyvinvointivaltiosta ja sen takana olevasta konsensuksesta perinteisenä ja perää uusia ajatuksia näiden perusteiden osalta. Professori Viren oudoksuu sitä, että valtarakenteiden ja etujärjestöjen ulkopuolelta tulevalla tutkijalla ei ole kovin paljon sanottavaa politiikasta, valtarakenteista ja yhteiskunnan instituutioista.
Professori Matti Viren näkee keskeisenä nyky-yhteiskunnan ongelmana sen, että niin moni taho keskittyy pelkästään yhteisen kakun jakamiseen ja niin harva on enää kiinnostunut siitä, miten yhteistä jaettavaa kakkua voitaisiin kasvattaa. Vastuu tulojen synnyttämisestä ja niiden jakamisesta on jäänyt epäselväksi yhteiskunnallisessa keskustelussa Virenin mukaan. Ekonomistisen ajattelun mukaan yhteiskuntatieteiden tehtävänä olisi ensin todistaa, miksi ja miten markkinat ovat Suomessa epäonnistuneet perusteellisesti ennen kuin voidaan rationaalisesti perustella julkisen sektorin kasvattamista edelleen ja hyvinvointipalveluiden lisääntynyttä kasvattamistarvetta.
Professori Matti Viren kritisoi professori Pekka Himasta suoraan siitä, että hän ei usko markkinatalouteen ja Milton Friendmanin teoksessa ”Capitalism and Freedom” esitettyihin oppeihin markkinatalouden ylivoimaisuudesta suhteessa kommunismiin. Virenin arvion mukaan, sen sijaan professori Pekka Himanen uskoo kolmikannan kykyihin toteuttaa lukuisia sosiaalisia reformeja tulevaisuudessa.
Ehkä tulevaisuus ehkä tulee näyttämään meille sen, kumman ”usko” on väärä ja kumman usko on ”oikea”. Toisaalta voi olla niinkin, että mikään ”ismi” ei toimi globaalissa taloudessa ylivoimaisena ratkaisuna.
Suomessa on siis käynnissä ideologinen sota ”markkinatalouden” ja ”kolmikannan” välillä mikäli näemme professori Virenin arviot oikeansuunaisiksi Sinisen kirjan osalta. Virenin ekonomistisen arvion mukaan Sininen kirja sisältää siis piilotetun kolmikantaideologian, joka on jyrkästi friedmanilaista markkinatalouden ideologiaa vastaan. Tietyllä tavalla tämä Matti Virenin johtopäätös on aika yllättävä – varsinkin kun selvityksen tilaajana on Kokoomuksen edustaja ja pääministeri Jyrki Katainen. Olisiko siis jopa pääministeri Jyrki Katainen horjumassa uskossaan markkinatalouteen yhteiskunnan siunauksellisena voimana?

Jari Kaivo-oja
Tutkimusjohtaja, Dosentti, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Advertisements

2 Comments

  1. Lauri Gröhn says:

    Jos Himasen teksti sisältääkin piiloagendan, ns. tulevaisuudentutkimus on pelkästään piilopoliittista vaikuttamista ilman tieteellisyyden häivääkään. Eikä tuo jengi ole saanut aikaiseksi edes sitä, että Suomessa osattaisiin tehdä skenaarioita tai visioita.

  2. te says:

    “Professori Matti Viren kritisoi professori Pekka Himasta suoraan siitä, että hän ei usko markkinatalouteen ja Milton Friendmanin teoksessa ”Capitalism and Freedom” esitettyihin oppeihin markkinatalouden ylivoimaisuudesta suhteessa kommunismiin.”

    Eikö kirjasessa haetakin jatkoa hyvinvointivaltiolle (2.0) hieman eri lääkkein?
    On varmasti vastaansanomatonta, että vie aikaa ennenkuin sosiaalivaltio ykkösen tuottama byrokratia ja sen muokkaama ihminen/poliitikko/tutkija, mutta myös yrityselämä voivat muuntautua hyvinvointivaltio kakkosen vaatimiksi toimijoiksi. Hokkuspokkusta ei ole.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: