Home » Kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus » Suomen tulevaisuus: Tuleeko Suomesta iso kaivostyömaa ilman tulojen ja varallisuuden kerryttämistä suomalaisille?

Suomen tulevaisuus: Tuleeko Suomesta iso kaivostyömaa ilman tulojen ja varallisuuden kerryttämistä suomalaisille?

Advertisements

Tässä on aika pysäyttävä blogiviesti “Kaivosyhtiöt varanneet kuudesosan Suomesta – valtauksista kymmenesosa Natura-alueella“, jonka soisi luettavan huolella maamme poliittisten päättäjien joukossa puoluekannasta riippumatta:

http://www.vihrealanka.fi/uutiset/kaivosyhti%C3%B6t-varanneet-kuudesosan-suomesta-%E2%80%93-valtauksista-kymmenesosa-natura-alueella

Nyt maamme pinta-alasta on 14% varattu kansainvälisille kaivosyhtiöille. Mikä on tulevaisuudessa pohjoisen ulottuvuuden ja maantieteen politiikkamme? Onko Suomi oikeasti kaivostoiminnan mallimaa kuten vakuuttelimme ihmisille Aasiassa Myanmarissa ministeri Heidi Hautalan toimesta (ks. http://yle.fi/uutiset/suomi_pohtii_kaivososaamisen_viemista_myanmariin/6461980).

Miten tämä kaivosaikapommi hoidetaan siten että kestävä talouskehitys olisi mahdollista Suomessa?

Toivottavasti Tulevaisuusselonteko 2030 tulee antamaan hyviä vastauksia näihin kysymyksiin.

Nykyisellä politiikalla suomalaisia tullaan kohtelemaan heikommin kuin Yhdysvaltojen intiaaneja. Olisiko linjan tarkistukseen nyt aihetta?

Jari Kaivo-oja
Tutkimusjohtaja, Dosentti
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Advertisements

10 Comments

 1. Lauri Gröhn says:

  Varaus ei oikeuta malminetsintään. Varaus tuottaa etuoikeuden malminetsintähakemuksen jättämiselle.

  Itse kaivokset ovat tyypillisesti muutamia kilometrejä kanttiinsa.

 2. jarikaivooja says:

  Selvä. Ehkä tuo tieto voidaan tulkita rauhoittavaksi tiedoksi…. 🙂

 3. Ei rauhoita ennen kuin tiedetään miten varaudutaan kaivosten ympäristövaikutuksiin, jotka ovat enemmän kuin Laurin mainitsema muutama kilometri kakkoseen.

 4. Jari on asian ytimessä. Ei se tyhmä ole, joka pyytää, vaan se joka antaa.

 5. Riina Salmimies says:

  Lauri nosti mielestäni hyvän pointin esille, sillä varaus ei tarkoita, että nuo kaivosyhtiöt omistaisivat maatamme. Kaikki esiintymäthän eivät aina osoittaudu taloudellisesti kannattaviksi. Mutta mielestäni Cristinan logiikka on juuri oikea: eihän kaivostoiminta itsessään ole se haaste, vaan toimintaa seuraavat ympäristövaikutukset.

 6. Lauri Gröhn says:

  Natura ei ole mikään luonnonlaki.

 7. Riina Salmimies says:

  Odotin rehellisesti ehkä hieman enemmän asiasisältöä tuolta kannanotolta. En tarkoita, että olisi hyväksyttävää antaa varausoikeus Natura-alueille, mutta kaivoslain yhteydessä sovelletaan myös luonnonsuojelulakia, kun on kyse Natura-alueesta eikä siis ole itsestäänselvyys, että lupaa kaivostoiminnalle tulisi. Varaus tehdään malminetsintää silmällä pitäen ja sen voimassaoloaika on maksimissaan kaksi vuotta. Varauksen aikana ei tehdä mitään konkreettisia toimenpiteitä, sillä jo pelkkä malminetsintä vaatii taas uuden luvan. Natura-alueet eivät siis ole vaarassa, kun kyse on varauksista. Ne eivät ole omistusoikeus, ne eivät ole kaivoslupa eivätkä edes malminetsintälupa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: