Home » Hallinto mahdollistajaksi » Heikkojen signaalien, villien korttien ja skenaarioiden keskinäisistä käsitteellisistä suhteista

Heikkojen signaalien, villien korttien ja skenaarioiden keskinäisistä käsitteellisistä suhteista

Advertisements

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Seurattuani keskustelua heikoista signaaleista, villeistä korteista ja skenaarioista, olen usein huomannut joko tahattomia tai tahallisia käsitteiden sekoittamista. Saattaisi olla syytä selkiyttää käsitteiden käyttöä tässä mielessä. Villit kortit voidaan siis esittää myös skenaariotarkasteluina.

Viime vuosina on paljon keskusteltu yllätyksistä, heikoista signaaleista ja villeistä korteista. Toimintaympäristömme on tuottanut viime aikoina runsaasti ikäviä yllätyksiä. Olen itsekin mukana Euroopan unionin BlueSky -ohjelmassa kehittelemässä villien korttien ja heikkojen signaalien analyysiä Euroopan unionin innovaatio- ja teknologiapolitiikan tarpeisiin. Tutkimusryhmä iKnow-hankkeessa kävi värikästä keskustelua näistä teemoista. Samalla monia asioita kyettiin selventämään.

Riskien hallinnan kannalta villit kortit ovat tapahtumia, joiden todennäköisyys on alhainen, mutta niiden realisoituessa vaikutukset ovat mittavia.

Millaisia villejä kortteja voimme tunnistaa todellisuudessamme?

Villien korttien osalta iKnow-hankkeessa tunnistettiin kolmenlaisia villejä kortteja: (1) tietoisesti tuotetut villit kortit, (2) ei-tietoisesti aiheutetut villit kortit ja (3) luonnon aiheuttamat villit kortit. Voimme aika usein havaita näitä eri tyyppisiä villikorttitapahtumia eri medioissa. On hyödyllistä erottaa eri tyyppisiä villejä kortteja, koska prosessit villien korttien taustalla eivät ole aina samanlaisia. Erityisen tärkeää on tehdä ero tietoisesti aiheutetun (intentionaalisuus) ja tiedostamattomasti (ei-intentionaalisuus) aiheutetun villin kortin välillä.
On huomion arvoista, että voimme tunnistaa heikkoja signaaleja ennen kuin mahdollinen villi kortti realisoituu. On todella harvinaista, että villiin korttiin ei liittyisi kenenkään toimijan havaitsemia heikkoja signaaleja.

Jos tarkastelemme tietoisesti tuotettuja villejä kortteja, voimme todeta tässä tapauksessa yllätyksen tuottaa joku tai jotkut toimijat. Tässä tapauksessa joku tietää villin kortin toteutumisesta, mutta onnistuu salaamaan sen muilta toimijoilta onnistuneesti. Yllätys syntyy tässä tapauksessa onnistuneesta salaamisoperaatiosta. Tässä villin kortin tapauksessa heikkoja signaaleja on vähän tai jos niitä on tunnistettu, niitä on aliarvioitu. Jos haluamme estää tällaisten villien korttien tapahtumisen, on meidän tehtävä se ihmisten käyttäytymisen tai organisaatioiden toiminnan yhteydessä.

Kun tarkastelemme ei-tietoisesti aiheutettuja villejä kortteja, tilanne on se, että kukaan ei tietoisesti halua villin kortin toteutuvan. Tässä tapauksessa villi kortti syntyy tahattomasti. Se on ns. vahinko. Usein se syntyy ennakoimattoman tapahtumaketjun lopputulemana. Tässä villin kortin tapaustyypin yhteydessä heikkoja signaaleja on yleensä mahdollista havaita useita, mutta eri toimivat eivät rekisteröi niitä tai aliarvioivat niiden merkityksen. Jos haluamme estää tällaisten villien korttien tapahtumisen, on meidän tehtävä se arvioimalla kriittisesti yksilöiden ja organisaatioiden toimintatapoja samoin kuin taloudellis-teknisiä järjestelmiä.

Kolmas villin kortin tyyppi on luonnon aiheuttama villi kortti eli tyypillisesti luonnon katastrofi. Tässäkin tapauksessa voimme usein havaita heikkoja signaaleja tulevan tapahtuman suhteen, mutta emme huomioi niitä tai aliarvioimme niiden merkityksen. Jos haluamme estää tällaisten villien korttien tapahtumisen, on meidän tehtävä se arvioimalla luonnon ekosysteemejä ja niihin liittyviä mekanismeja.

Miten nämä eri tyyppiset villit kortit sitten liittyvät skenaarioihin? Jotkut tulevaisuudentutkijat puhuvat myös villikorttiskenaarioista.

Jos tarkastelemme tietoisesti aiheutettuja villejä kortteja, voimme tehdä aivan normaaleja villikorttiskenaarioita. Tyypillinen esimerkkitapaus on terrorismipohjaiset tai organisoituun rikollisuuteen kytkeytyvät villikorttiskenaariot.

Jos taas tarkastelemme ei-tietoisesti aiheutettuja villejä kortteja, voimme tehdä skenaarioita riski- ja yllätysanalyysien pohjalta. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja riskienhallinnan ammattilaiset tekevätkin tämän tyyppisiä skenaarioarviointeja. Näissä skenaarioissa fokus on pahimmissa mahdollisissa skenaarioissa eli ”worst case” -skenaarioissa.

Lopuksi voimme tarkastella luonnon aiheuttamia villejä kortteja. Tämän tyyppisessä tapauksessa tehdään yleensä skenaarioita eri luonnonkatastrofityyppeihin liittyen. Voidaan tehdä mm. maanjäristysskenaarioita, hirmumyrskyskenaarioita, tsunamiskenaarioita jne. Tämän tyyppisten skenaarioiden laadinta vaatii erittäin korkeatasoista monitieteellistä osaamista.

On tärkeää tehdä ero heikkojen signaalien, villien korttien ja erityyppisten skenaarioiden välillä. Ihmiskunta tulee tänäkin vuonna kohtaamaan yllätyksiä, sekä ikäviä että myönteisiä. Mitä laadukkaampia heikkojen signaalien tunnistamisia voimme tehdä, sitä parempaa riskien hallintaa on mahdollista tuottaa. Nykyisin monet isot yritykset kehittelevät määrätietoisesti omia riskienhallintamallejaan. Myös julkisella sektorilla olisi syytä pohdiskella omia toimintatapojaan suhteessa villeihin kortteihin.

Olemmeko tehneet laadukasta ennakointityötä tällä alueella ja hyödyntäneet esimerkiksi iKnow-hankkeen tuloksia älykkäästi?

Jari Kaivo-oja
Tutkimusjohtaja, Dosentti
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lisätietoja:

iKnow-sivustot: http://wiwe.iknowfutures.eu/

Wild card (Foresight): http://en.wikipedia.org/wiki/Wild_card_(foresight)


2 Comments

  1. Lauri Gröhn says:

    Onkohon kenelläkään tuosta porukasta omaa kokemusta reaalimaailmasta/innovaatioista.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: