Home » Tulevaisuuden työelämä » EU:n ennakointiselvityksen tulos: Euroopassa tarvitaan lisää R&D –panostuksia PK -yrityksille

EU:n ennakointiselvityksen tulos: Euroopassa tarvitaan lisää R&D –panostuksia PK -yrityksille

Advertisements

Tulevaisuuden Euroopassa PK -yritysten rooli on yhä keskeisempi talouskasvulle ja työllisyydelle. Jos Suomessa halutaan parempaa talouskasvua, tarvitaan siihen määrätietoista PK-yrityspolitiikkaa. Uudessa Euroopean unionin JRC-tutkimuslaitoksen ennakointitutkimuksessa on tehty tulevaisuusarvio PK -yritysten tulevasta roolista talouskasvulle. Arvio ja sisältämät skenaariolaskelmat ulottuvat vuoteen 2020.

Keskeinen tulos IPTS -tutkimusraportissa on se, että Eurooppa tarvitsee lisää korkean teknologian R&D -investoijia. Tutkimuksen mukaan ne yritykset, jotka panostavat jo nyt paljon R&D -toimintaan lisäävät osuuttaan kaikista R&D- panostuksista Euroopassa. Lisäyksen arvioidaan olevan 34%:sta 37-43 %:iin. Matalan tason R&D -toimialojen nähdään pysyvän korkeintaan nykytasollaan.
R&D -intensiivistä toimintaa harjoittavat PK -yritykset tarvitsevat aikaisempaa huomattavasti enemmän R&D -panoksia tulevaisuudessa jotta voisimme realistisesti odottaa niiden kasvavan riittävän isoiksi ja menestyviksi globaaleilla markkinoilla. Tämä tosiasia on syytä noteerata myös Suomessa.

 

Euroopassa keskimäärin 2/3 investoinneista tulee yksityisistä lähteistä ja 1/3-osa julkiselta sektorilta.

Raportti, Peter Voigt and Pietro Moncada-Paternó-Castello (2012) Projection of R&D Intensive Enterprises’ Growth to the Year 2020: Implications for EU policy? Report 25477 EN IPTS Working Paper 1: 2012. Seville: Joint Research Centre, on saatavilla netistä: http://iri.jrc.ec.europa.eu/papers/WP%201-2012.pdf

Jari Kaivo-oja

Dosentti (Turun yliopisto, Lapin yliopisto), Tutkimusjohtaja (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto)

 


5 Comments

 1. Lauri Gröhn says:

  Tyypillistä byrokraattien harhaa. Asiat muka hoituvat panoksia lisäämällä. Ikäänkuin hehtaarin pelto tuottaisi aina vain enemmän lannoittteen määrää lisäämällä.

 2. jarikaivooja says:

  Voitko osoittaa, ettei merkittäviä tuottoja PK-yritysten toiminnan tukemisesta, laajemisesta ja kehityksestä olisi Suomessa tullut? Ihan mielelläni kuulisin huonoista tuloksista (mikäli niitä voit osoittaa) tältä osin?

 3. Lauri Gröhn says:

  Käänteinen U-käyrä kertoo, että on olemassa julkisen tuen optimi, jonka jälkeen hyöty/panos laskee. Unohtui ?

 4. Ei se ole mihinkään unohtunut. Useimmat tutkimukset vahvistavat ja viittaavat siihen että emme ole Euroopassa saavuttaneet U-käyrän käännepistettä. Euroopassa on R&D-panostusten vaje – etenkin PK-yrityksissä. Näitä tutkimuksia on osaksi mainittu myös lähdeluettelossa, jos olet vaivautunut lukemaan sitä.

 5. Lauri Gröhn says:

  Niinpä. Kun toistasataa miljardia on 30 vuoden aikana uhrattu EU:n puiteohjelmiin, joiden tulokset ovat olemattomat.

  Suomessa U-käyrän lakipisten saavutettiin jo 90-luvulla. Hyviä ideoita ja tekijöitä ei ole riittävästi, Tekes jakelee rahaa mihin sattuu ja myös kaikenkarvaisille konsulteille ja ns. tuevaisuudentutkijoillekin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: