Home » Hallinto mahdollistajaksi » Kuinka teemme Finlandia -cocktailin?

Kuinka teemme Finlandia -cocktailin?

Advertisements

Uusi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori esitti ensimmäisessä haastattelussaan, että hänen tärkein tehtävänsä on keskittyä Suomen kilpailukykyyn. Hän oli samaa mieltä Raimo Sailaksen kanssa siitä, että hallitusohjelman taloudellinen pohja on romahtanut. Tätä kokonaishaastetta ajatellen hän esitti että tarvitsemme talouspolitiikkaan ”cocktailin”.

“Kaiken mitä tehdään, on palveltava kasvua ja kilpailukykyä! ….  etsimme parhaan mahdollisen cocktailin Suomen oloihin”.

Miten suunnittelisimme mahdollisimman tehokkaan ”Finlandia-cocktailin”?

Eräs lähtökohta olisi analysoida Prof. Michael E. Porterin kilpailukykytekijöitä. Kilpailuvoimia ovat asiakkaat, tavarantoimittajat, korvaavat tuotteet (eli substituutit) sekä nykyiset että mahdolliset kilpailijat. Kilpailustrategia on korvaamaton menestyksen edellytys, jos yritys aikoo pärjätä kilpailussa näitä edellä mainittuja voimia vastaan. Kansakunnan tasolla valtio joutuu miettimään näitä kilpailuvoimia epäsuoremmin.

Suomen tulisi asiakkuusnäkökulmasta kehittää vientiosaamista ja markkinatuntemusta paremmaksi. Tämä tuskin tarkoittaa vientiin keskittyvien organisaatioiden heikentämistä? Meidän tulisi parantaa näkyvyyttämme erityisesti BRICS -maissa ja muuallakin.

Tavarantoimittajia koskeva näkökulma liittyy paljolti logistiikkaan ja verkostoitumiseen. Varmastikin Suomen pitäisi nyt panostaa tie- ja rautatieverkostoon Lapissa. Jos nyt emme tee logistiikkapanostuksia Lapissa, on Suomen vaikea saada jalansijaa Euroopan pohjoisilla alueilla.

Korvaavat tuotteet liittyvät asiana uusiin teollisiin prosesseihin, joita Suomessa voidaan kehittää. Uudet teknologiset innovaatiot ovat tällä alueella avainroolissa. Esimerkiksi 3D-printtaus voisi olla menestys Suomessa – etenkin jos yhdistäisimme ylivertaisen teollisen ja palveludesign-osaamisen 3D-printtaamiseen.

Suomi tarvitsisi myös ammattimaisesti tehdyn benchmarking –analyysin kilpailijoistamme ja niiden käyttämistä ”cocktaileista”. Näin voisimme hoitaa Porterin mainitseman kilpailijaulottuvuuden ajantasalle Suomessa.

Euroopan unionissa on myös tehty mielenkiintoista selvitystyöstä EU-maiden kilpailukyvystä. Myös Suomen osalta on tehty mielenkiintoinen benchmarkkaus, jota olisi syytä hyödyntää Finlandia-cocktailissa.

Suomea koskeva analyysi on verkossa tässä:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-member-states/files/fi_country-chapter_en.pdf

Tämän analyysin mukaan Suomen cocktail tulisi sisältää toimenpiteitä, jotka:

1. Lisäävät korkean teknologian vientiosuutta viennissämme.
2. Vähentävät energia- ja hiilidioksidiintensiivisyyttä tuotannossamme.
3. Lisäävät ympäristöystävällisten hyödykkeiden vientiä.
4. Parantavat yritysten eloonjäämistä kriittisten 2 ensimmäisen toimintavuoden aikana.
5. Edistävät laajakaistayhteyksiä ja verkkojen tehokkuutta.

Suomen pitäisi edelleen kehittää vihreää liiketoimintaa ja panostaa pitkäjänteisempään yrittäjyyspolitiikkaan. Porterin kilpailuanalyysin pohjalta tulisi tunnistaa muutamia isoja kansallisia hankkeita, jotka toteutettaisiin määrätietoisesti. Tällaisia voisivat olla:

1. Monialaisten BRICS -kauppakomppanioiden perustaminen Suomen tunnettavuuden ja viennin edistämiseksi.
2. Lapin ja Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkainvestointiohjelma vuosille 2012-2020.
3. Kansallinen ubiikkiteknologiastrategia ja toteutusohjelma Japanin, Kalifornian ja Etelä-Korean edelläkävijämallien pohjalta.
4. Finlandia-cocktail-talousohjelman laatiminen laaja-alaisen asiantuntijatyöskentelyn ja kansainvälisen benchmarking-analyysienn pohjalta.
5. Risto Linturin esittämän Suomi 2.0-ohjelman tukeminen ja tehokas toteutus.

Jari Kaivo-oja
Dosentti (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto), Tutkimusjohtaja (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu)

Ministeri Jan Vapaavuoren haastattelu: http://www.hs.fi/politiikka/Vapaavuori+Kilpailukyvyn+nosto+saatava+ykk%C3%B6stavoitteeksi/a1305618195541

Advertisements

13 Comments

 1. Lauri Gröhn says:

  Krugmanin mukaan maan kilpailukyky ei tarkoita yhtikäs mitään.

 2. jarikaivooja says:

  No, Michael E. Porterin mukaan kilpailukyky tarkoittaa tiettyjä asioita. Kumpikohan on tutkinut asiaa enemmän?

 3. Lauri Gröhn says:

  Porter on varsinaisesti kehittänyt työkaluja konsulteille. Porterin oppeja levittävät vai konsultit. Krugman on nobelisti.

 4. jarikaivooja says:

  Porter on varsin arvostetty professori Yhdysvalloissa ja muuallakin. Hän on nimenomaisesti tutkinut kilpailua ja kilpailukykytekijöitä. Hänen teoksensa ovat alan klassikoita. Nobel-palkinnon saaminen ei kenestäkään kaikkien alojen asiantuntijaa. Krugman sai Nobel-palkinnon ihan muista ansioista kuin kilpailukyvyn tutkimuksesta.

 5. On toki niin, että Paul Krugman on kritisoinut kilpailukyvin käsitettä. Mutta on toisaalta on niin, että hän ei ole tarjonnut hirveän paljon tilalle. Michael Porter on sen sijaan esittänyt aika selkeitä vastauksia. Kyllä Porteria käyttävät lähtökohtanaan monet akateemisesti meritoituneet tutkijat, eivät siis pelkästään konsultit. En oikein ymmärrä logiikkaasi tässä mielessä, koska sinä jos kuka olet konsultti.

 6. Lauri Gröhn says:

  “Or was it, as Peter Gorski wrote, that “even a blindfolded chimpanzee throwing darts at the Five Porter Forces framework can select a business strategy that performs as well as that prescribed by Dr. Porter and other high-paid strategy consultants?” If so, are other strategy consulting firms also doomed?”

 7. Niin, en kyllä tämän perusteella muuta arviota Michael Porterin ajattelusta ja teorioista. Yhdysvalloissahan todelliseksi yrittäjäksi ei lueta tyyppejä, jotka eivät olisi joskus epäonnistuneet tai joutuneet kriisiin. On täysin väärin leimata konkurssiin menneitä yrittäjiä tällä tavoin. Tämähän on iso ongelma Suomessakin. 1990-luvun alussa konkurssiin menneet yrittäjät leimattiin huonoiksi ihmisiksi. Nyt saamme nähdä mihin tämä huono yrittäjyyden trendi on johtamassa Suomen kansantalouden. Onko Prof. Paul Krugmannilla edes mitään kokemusta yrittäjyydestä?

 8. Lauri Gröhn says:

  Hohhoijaa. Porter on konsultti ja kehno tutkija ja kun maailma totesi hänetkin spin tohtoriksi, loppuivat toimeksiannot ja firma nurin. Kansallisella kilpailukyvyllä ei käsitteenä ole mitään tekemistä yrittäjyyden kanssa, sekoilet…

  • Korjaan nyt asiavirheet kommenttisi osalta. Toivon ystävällisesti, että ettet levitä disinformaatiota laajemmille yleisöille.

   1. Professori Michael Porter ei ole ensisijaisesti konsultti. Hän on Harvardin yliopiston professori, ks. http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6532.

   2. Yrittäjyys vaikuttaa kilpailukykyyn (ks. esimerkki laajalla empiirisellä aineistolla Latinalaisessa Amerikassa, vastaavia löytyy muualtakin), Ks. http://ideas.repec.org/p/jrp/jrpwrp/2008-059.html

   3. Perustutkimusta teemasta… Ks. myös John Weiss, 2005. “Export Growth and Industrial Policy: Lessons from the East Asian Miracle Experience,” IDB Publications 47598, Inter-American Development Bank.
   Poh Wong & Yuen Ho & Erkko Autio, 2005. “Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM data,” Small Business Economics, Springer, vol. 24(3), pages 335-350, 01.
   12.Stam, Erik & Stel, Andre van, 2009. “Types of Entrepreneurship and Economic Growth,” UNU-MERIT Working Paper Series 049, United Nations University, Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology.

   Kannattaa myös tutustua Porterin julkaisemaan Valkoiseen paperiin yrityksistä, klustereista ja kilpailuukyvystä.:

   http://www.isc.hbs.edu/pdf/Clusters_and_Economic_Policy_White_Paper.pdf.

   Et selvästikään ole siihen perehtynyt. Vain lukutaidoton voi väittää, ettei kilpailukyvyn ja yrittäjyyden välillä ole yhteyttä.

   Ystävällisin terveisin

   Jari Kaivo-oja

   • Väität, että Porter olisi kehno tutkija. Tuskin nämä kaikki tieteelliset julkaisut on tehty konsulttien toimesta. Olisiko niin, että myös OECD:ssä olisi nojauduttu konsulttiraporttiin? Tuskin…. Tässä laajasti vastaevidenssiä asiasta. Tuore katsaus Porter-teemaiseen tutkimukseen.

    Christian , Ketels. (2006) Michael Porter’s Competitiveness Framework—Recent Learnings and New Research Priorities. In: Journal of Industry, Competition and Trade. RePEc:kap:jincot:v:6:y:2006:i:2:p:115-136.

    Full description at Econpapers

    Create a citation alert for this paper || Incorrect or missing content? Let us know

    Related papers:

    Cited: 1 citations [Expand | Collapse]

    Cites: 31 references [Expand | Collapse]

    Co-citations: 27 documents [Expand | Collapse]
    This document has a references list of 31 works

    1.Aiginger, K. and Pfaffermayr, M., “The Single Market and Geographic Concentration in Europe,” Review of International Economics, vol. 12, pp. 1–11, 2004.
    Full description at Econpapers || Download paper

    2.Cairncross, F., Death of Distance: How the Communications Revolution is Changing our Lives. Harvard Business School: Boston, Massachusetts, 2001.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    3.Centre for Excellence in Management, “Kuwait Competitiveness Report,” Kuwait National Competitiveness Committee: Kuwait City, 2006.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    4.Department of Trade and Industry, “UK Productivity and Competitiveness Indicators 2003,” DTI Economics Paper No. 6, Department of Trade and Industry: London, 2003.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    5.Doz, Y., Santos, J., and Williamson, P., “From Global to Metanational: How Companies Win in the Knowledge Economy.” Harvard Business School: Boston, Massachusetts, 2001.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    6.European Commission, “European Competitiveness Report 2004,” European Commission: DG Enterprise, Brussels, 2004.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    7.European Commission, “Final Report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks,” European Commission: Brussels, 2003.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    8.European Commission, “Regional Clusters in Europe, Observatory of European SMEs, no. 3,” European Commission: Brussels, 2002.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    9.Forfas/National Competitiveness Council, “National Competitiveness Report 2005,” Forfas/National Competitiveness Council: Dublin, 2005.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    10.Ketels, C. and Sölvell, Ö., “State of the Region-Report 2005: Competitiveness and Cooperation in the Baltic Sea Region.” Vinnova/TEKES: Stockholm, 2005.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    11.Ketels, C., “Competitiveness Assessment of the Stockholm Region,” background report for the OECD. Center for Strategy and Competitiveness: Stockholm, 2005.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    12.Ketels, C., “The development of the cluster concept: Present experiences and further developments,” Paper presented at the NRW Cluster Workshop in Duisburg, Germany, 2003.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    13.Ketels, C., and Sölvell, Ö., “Clusters in the EU-10 New Member Countries,” European Commission, DG Enterprise and Industry: Brussels, 2006.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    14.Ketels, C., Lindqvist, G., and Sölvell, Ö., “Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies,” Ivory Tower: Stockholm, 2006.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    15.Möhring, J., “Clusters: Definition and Methodology, in Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe,” OECD: Paris, 2005.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    16.Martin, R. and Sunley, P., “Deconstructing clusters—chaotic concept or policy panacea?” Journal of Economic Geography, vol. 3, pp. 3–35, 2003.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    17.Massachusetts Technology Collaborative, “2005 Index of the Massachusetts Innovation Economy,” Massachusetts Technology Collaborative: Westborough, 2005.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    18.Midelfart-Knarvik, K.H., Overman, H.G., Redding, S.J., and Venables, A.J., “The location of European industry,” EU Economic Papers no. 142, European Commission: Brussels, 2004.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    19.Nickell, S. and Van Reenen, J., “The United Kingdom,” in Steil, B., Victor, D.G., and Nelson, R.R. (eds.), Technological Innovation and Economic Performance, Princeton University Press: Princeton, New Jersey, 2002.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    20.O’Malley, E. and van Egeraat, C., “Industry clusters and Irish indigenous manufacturing: Limits of the Porter view,” The Economic and Social Review, vol. 31(1), 2000.
    Full description at Econpapers || Download paper

    21.OECD, “Innovative Clusters: Drivers of National Innovation Systems,” OECD: Paris, 2001.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    22.Porter, M.E. and Emmons, W., “Institutions for Collaboration: Overview,” Note 9-703-436, Harvard Business School Publishing: Boston, 2003.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    23.Porter, M.E. and Ketels, C.H.M., “U.K. competitiveness: Moving to the next stage,” DTI Economics Paper no. 3, Department of Industry and Trade: London, 2003.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    24.Porter, M.E., “The Competitive Advantage of Nations.” Free: New York, 1990.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    25.Porter, M.E., “The economic performance of regions,” Regional Studies, vol. 37(6 and 7), pp. 549–578, 2003.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    26.Porter, M.E., “The Kazakhstan’s competitiveness: Roadmap towards a diversified economy,” Presentation given in Astana, Kazakhstan, 26 January 2005.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    27.Porter, M.E., Ketels, C.H.M., Miller, K., and Bryden, R.T., “Competitiveness in rural U.S. regions: Learning and research agenda,” Report prepared for the Economic Development Administration, U.S. Department of Commerce: Washington, District of Columbia, 2004.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    28.Porter, M.E., Monitor Group, OntheFRONTIER, and Council on Competitiveness, “Clusters of Innovation: Regional Foundations of U.S. Competitiveness,” Council on Competitiveness: Washington, District of Columbia, 2001.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    29.Porter, M.E., Takeuchi, H., and Sakakibara, M., “Can Japan Compete?,” Basic: New York, 2000.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    30.Rugman, A. and Verbeke, A., “Multinational enterprises and clusters: An organizing framework,” mimeo, 2002.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    31.Sölvell, Ö., Lindqvist, G., and Ketels, C., “The Cluster Initiative Greenbook,” Ivory Tower: Stockholm, 2003.
    Paper not yet in RePEc: Add citation now

    Nyt voisit esittää omat argumenttisi siitä, millä perusteella leimaat Michael Porterin konsultiksi?

    Terveisin

    Jari Kaivo-oja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: