Home » Kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus » Talousennustajien näkemykset talouskasvusta vuosina 2013–2032

Talousennustajien näkemykset talouskasvusta vuosina 2013–2032

Advertisements

Kun ennakoidaan pitkän aikavälin talouskasvua ja hyvivoinnin kehitystä, on hyvä huomoida talousennustajien näkemykset talouskasvusta tulevina vuosina 2013-2032. Tässä talousasiantuntijoiden näkemykset tiivistettynä.

BKT / HLÖ (kasvu-%) BKT / Työtunnit (kasvu-%) T&K / BKT
2013-2022 2023-2032 2013-2022 2023-2032 2013-2022 2023-2032
Keskiarvo 1,6 1,4 2,1 1,8 3,7 3,8
Mediaani 1,6 1,4 2,1 1,8 3,7 3,4
Alaraja 1,0 1,0 1,5 1,3 3,3 3,2
Yläraja 2,1 2,0 2,4 2,5 4,0 5,0

Taulukko 1. Pitkän aikavälin ennusteluvut

Lähde: Ari Hyytinen (2012) Talousennustajien näkemykset talouskasvusta vuosina 2013–2032. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2012, s. 257-258.

Ylläolevasta taulukosta voimme havaita, että BKT/capitan kasvu arvioidaan olevan pitkällä aikaviiveellä (2013-2032) noin 1,5 %.

BKT/työtunnit kasvavat noin 1,9% vauhdilla.

Tutkimus- ja kehityspanoksien/BKT kasvavat arvioiden mukaan 3,7 %.

Kun arvioidaan näitä lukuja esimerkiksi Kiinan vastaaviin lukuihin, on tärkeää tiedostaa talouskasvun lähtötaso.

Jari Kaivo-oja


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: