Home » Hallinto mahdollistajaksi » Mikä lukkiuttaa visioiden toteutumisen?

Mikä lukkiuttaa visioiden toteutumisen?

Advertisements

Visiot liittyvät tavoitetiloihin joita organisaatiot asettavat itselleen. Organisaatioille visiot ovat tärkeitä koska ne kertovat muille organisaatioiden luonteesta ja päämääristä. Jos päämäärät ovat kiinnostavia ja motivoivia laajemminkin, visio toimii organisaation resurssimagneettina. Ei ole siis yhdentekevää, millaisia visioita esimerkiksi maan hallitus ja poliittiset esittävät. Yrityksen käytännön toiminnan kautta pyritään visio saavuttamaan asetetussa aikataulussa.

Professori Robert Kaplan on tutkinut visionääristä johtamista ja pohdiskellut syitä siihen miksi visiot eivät aina toteudu niin kuin on ajateltu. Hän on esittänyt viisi eri syytä siihen, miksi organisaatiot eivät saavuta visioitaan. Näitä syitä hän nimittää muureiksi. Muurit estävät organisaatioita saavuttamasta asetettuja visioita.

Muurit, jotka estävät visioon pääsyä, ovat ihmismuuri, ymmärrysmuuri, visiomuuri, johtamisen muuri ja prosessimuuri.

Ihmismuuri liittyy siihen, että organisaatiossa siihen, että henkilökohtaisia tavoitteita, koulutusta ja tiedonhallintaa ei ole kytketty strategian toteutukseen. Strategia voi olla ihan järkevästi laadittu, mutta ilman kytkentää osaamiseen ja tietoon se jää tehottomaksi. Sitä myöten vision toteuttaminen tyssää ihmismuuriin.

Ymmärrysmuuri syntyy siitä, että muutostarve ei ole konkretisoitunut muutoshaluksi. Ihmisen eivät välttämättä ole muutoshaluisia, koska he kokevat pärjäävänsä entisillä toimintamalleilla ja työtavoilla. Muutostarpeen tulisi aina konkretisoitua muutoshaluksi. Tahtotilan täytyy liittyä vision toteutukseen. Tämä on muutosjohtamisen perusta.

Visiomuuri liittyy ihmisten ymmärrykseen. Ihmisten ymmärrys on aina tavalla tai toisella rajattua. Meillä ei ole täydellistä tietoa – eikä täydellistä ymmärtämystä. Visiomuuri syntyy siitä, että ihmiset, joiden tulisi viedä visiot ja strategiat käytäntöön, eivät ymmärrä niitä. On siis turhaa odottaa visioiden toteutuvan ellei organisaatioissa ole riittävää ymmärtämystä.
Johtamisen muuri liittyy organisaation johtoon ja kykyyn konkretisoida muutostarpeet muutoshaluksi. Jos organisaation johto ei ymmärrä visioon liittyviä muutostarpeita, on turha odottaa organisaation kaikkien muiden tasojen muutoshaluisesti etenevän kohti määriteltyä visiota.

Prosessimuuri liittyy erilaisiin systeemisiin prosesseihin, joita organisaatio toteuttaa ja seuraa. Jos organisaation avainprosessit eivät ole sillä tavalla suunniteltuja, että ne edesauttaisivat strategisten avaintekijöiden käytäntöön vientiä, visiotkaan eivät toteudu.

Visiot ja strategiat eivät siis yksin riitä visionäärisen johtamisen onnistumisessa. Tarvitaan tietoa näistä visioita estävistä muureista.

Muurit liittyvät ihmisiin ja heidän osaamiseensa, ihmisten ymmärrykseen, operatiiviseen toteuttajajoukkoon, organisaation johtoon sekä organisaation avainprosesseihin. Jos nämä viisi muuria voidaan murtaa tai ohittaa, tie visioon on avoinna. Tämä ”muurien ongelma” on hyvä muistaa niin politiikassakin kuin elinkeinoelämässä. Voittoisa johtaja tiedostaa näiden muurien olemassaolon ja osaa johtaa organisaationsa niiden yli, ali tai ohi.

Lisätietoja:

Kaplan, R. S., and David P. Norton. Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies. Boston: Harvard Business School Press, 2006.

Prof. Robert S. Kaplan, http://blog.speculist.com/fastforward_radio/solving-the-big-problems-fastforward-radio.html

Prof. Robert S. Kaplan, Harvard Business School, http://www.people.hbs.edu/rkaplan/


5 Comments

 1. Lauri Gröhn says:

  Visio antaa suunnan, mutta ei sitä välttämättä tarvitse tavoittaa. Visio on yksi strstegiakonsulttien ja ns. tulevaisuudentutkijoiden sokea piste, koska Suomessa visiot harvoin ovat visioita. Visiossa ei esimerkiksi pidä asettaa mittareita kuten “olla ykkönen” tai muuta vastaavaa.

 2. jarikaivooja says:

  Vision täytyisi olla organisaatiolle huolella mietitty asia, ei itsestään selvä asia. Esimerkiksi voiton tuottaminen yritykselle ei ole kovin hyvä visio, koska sitä voidaan pitää itsestään selvänä asiana.

 3. Voiton tavoittelu ei ole visio – voittaminen on. Visio voi olla paras alallaan, voittaminen olympialaisissa – jotain sellaista joka synnyttää uusia tavoitteita ja mahdollisuuksia. Visiota ei tarvitse välttämättä saavuttaa, kuten Lauri toteaa, sillä se kasvaa matkan varrella – täydentyy, jalostuu, tulee kauniimmaksi ja houkuttelevammaksi sitä mukaa, mitä oma tietoisuus, taito ja ihmisyys kasvaa.

  Yrityksen visiossa tärkeintä on, ei välttämättä se, että se on 100% sydämen asia kaikille, mutta että jokainen voi löytää siitä hiukkasia ja elementtejä, joiden puolesta haluaa tehdä työtä ja kehittyä.

  Hyvä kirjoitus Jarilta, kiitos!

 4. Lauri Gröhn says:

  Jos tarkoitat, että jossakin voittaminen voisi olla visio, olet väärässä. Tavoite se voi toki olla.

 5. Lauri, minulla on oma, vuosien työn kautta rakentunut, käsitys voittamisesta – mutta älkäämme alkako kiistelemään asiasta, päätyisimme ainoastaan toteamaan, että tarkoitamme samaa asiaa — enkä halua luopua kannastani enkä tehdä sitä vähemmän merkitykselliseksi!

  Totean vain kuten Vince Lombardi: Winning is not everything, it is the only thing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: