Home » Hallinto mahdollistajaksi » Rakennetaanko yrittämiselle epäonnistumisen kenttää?

Rakennetaanko yrittämiselle epäonnistumisen kenttää?

Advertisements

Yrittäjyys on päivän sana. Yrityksiä kaivataan lisää, eduskunnassa kokoontuu start up -ryhmä. Ministerin johdolla edistetään vienninedistämisen merkeissä yrittäjien asiaa ympäri maailmaa.  Maamme virastot ja laitokset  ovat täynnä mitä erilaisempia yrittäjyysselvityksiä ja -hankkeita. Olemme viettäneet yrittäjyysvuosikymmentä. Komiteat ovat istuneet tiiviisti pohtien, miten yrittäjyyttä pitäisi edistää Suomessa. Yrittäjyyskasvatusta on edistetty lukuisissa eri projekteissa.

Erinomaista!

Mutta.

Päivittäin saamme lukea uusista irtisanomisista yrityksissä. Telia Sonera ilmoitti äskettäin kahdentuhannen työpaikan olevan vaarassa. Meillä ei ole varaa siirtää irtisanottuja yhteiskunnan hyllyille täyttämään työtön-työtön-työtön -lappuja. Ihmisten toimeliaisuus ei saa päättyä, vaikka työsuhde päättyy.

Gene Zaino, MBO Partnersin pääjohtaja ennakoi, että vuonna 2020 itsenäiset työntekijät, konsultit ja freelancerit muodostavat suuren osan työvoimasta. USA:ssa heitä on nyt lähes 20 miljoonaa ja kymmenen vuoden sisällä he muodostavat Zainon mukaan valtaosan työväestöstä.

Yrittäminen ja yrittäjyys tulee olemaan jotain aivan muuta kuin mitä tällä hetkellä suomalaisessa yrityskeskustelussa hahmotellaan. Vaikuttaa nimittäin siltä, että yritys- ja innovaatiojärjestelmä painottaa lähes yksinomaan kasvuyrityksiä – kun totuuden ja tulevaisuuden nimessä kaikkea yrittäjyyttä tulisi arvostaa – mikroyrityksistä jättiyrityksiin, teknologialla tai ilman.

Emme voi vähätellä jo olemassa olevien yritysten roolia työllistäjinä. Tiedämme yrityksen elinkaariteorian pohjalta, että vaaditaan kohtalaisen pitkä aika ennen kuin uusi yritys voi alkaa rekrytoimaan työntekijöitä. Suomessa kynnys työllistää uusia työntekijöitä on tehty verotuksella ja hallinnolla todella haasteelliseksi, vaikka yrittäjät tarvitsisivatkin työlle tekijöitä. Suomalainen järjestelmä on sellainen, että se ohjaa yrittäjän tekemään aivan liian paljon työtä itse. Yrittäjä jää vastaamaan liian monista asioista yksin. Julkinen valta on keksinyt ylenpalttisesti lomakkeita ja velvoitteita yrittäjän kontolle.  Harva on kiinnostunut PK-yrittäjän työssä jaksamisesta ja mahdollisuuksista riittäviin lomiin. PK-yrittäjien työhyvinvointi on kansakunnan suurimpia tabu-kysymyksiä.

Meidän tulisi löytää humaanimpi yrittäjyyden malli, jotta tämän ajan ihmiset innostuisivat yrittämisestä.

Nykyinen suuruuden ekonomiaa kumartava talousjärjestelmä on tullut tiensä päähän. Tuleva talousmalli, joka on nyt jo ihmisten todellinen tapa toimia, on hybriditalous. Hybriditalouden kentässä markkinatalous, luova talous, vaihdantatalous ja omavaraistalous toimivat synergisesti ja tuottavat hyötyjä sidosryhmilleen – ja myös yhteiskunnalle. Hybriditaloudessa itsensä työllistävä keksijä tai mikroyrittäjä on arvokas ja tärkeä toimija samoin kuin free-lancerina itsensä elättävä taiteilija. Yhä useampi saa tulonsa monista eri lähteistä. Monituloyhteiskunta kaipaa nyt ymmärrystä päätöksentekijöiltä.

Jos keskitymme pelkästään kasvuyrityksiin, rakennamme epäonnistumisen kenttää heille, jotka eivät onnistu tai halua kasvattaa yritystään – yksilön ratkaisujen ja valintojen kunnioittaminen on keskiössä tässäkin asiassa. Kaikkien yrittäjien arvomaailmaan ei edes kuulu jatkuvan kasvun tavoittelu vaan oman ja läheisten elämän tarpeiden turvaaminen riittää – arvokas valinta, jonka on riitettävä muillekin ja jota on kunnioitettava yhtä paljon kuin dynaamista kasvuyrittäjää.

Helsingissä 17.10.2012

Cristina Andersson ja Jari Kaivo-oja


11 Comments

 1. Lauri Gröhn says:

  Kasvuyritykset ovat panoksia, entä tulokset?

  “Työ- ja elinkeinoministeriön Kasvuyrityskatsaus 2012 kertoo, että kasvuyritysten pieni joukko, vajaat 700 yritystä, loi vuosien 2007–2010 kuluessa 51 500 työpaikkaa. Tämä vastaa noin puolta yli kymmenen hengen yritysten työpaikkojen lisäyksestä.”

 2. Lauri, täsmälleen! Kävin jokin aika sitten Kotkan seudun yritysedistämössä ja siellä surivat, kun paikalliset yritykset eivät halua kasvaa. Mietin silloin, että miten ihmeessä he aikovat hallinnon keinoin muuttaa trendiä. Itse en keksinyt mitään.

  Kasvuyritys on illuusio, joka silloin tällöin muuttuu todellisuudeksi – mutta perustana täytyy olla yrittäjän oma aito halukkuus kasvaa.

 3. Lauri Gröhn says:

  Varsinaisen nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen enimmäismäärä
  on 1 milj. euroa (tukialueilla 25%:lla korotettuna)

  “Erityisesti Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten (NIY) rahoituksella on saatu hyviä tulok- sia. Ohjelman piirissä olevien 130 yrityksen henkilöstön määrä on kasvanut neljässä vuodessa kuusinkertaiseksi runsaaseen 1 200 henkeen, kumulatiivisen liikevaihdon kasvaessa samaan aikaan 10 miljoonasta eurosta 250 miljoonaan euroon”
  http://www.tem.fi/julkaisut?C=98033&xmid=4807

  Tekes sijoittanut 50-100 miljoonaa? Saatu 10 työpaikkaa/yritys
  Yllä mainittiin 700 yritystä, joissa keimäärin 75 työpaikkaa/yritys

 4. Lauri Gröhn says:

  Kasvuyritys “kilpailuissa” näkee selvästi, että kasvu ei tapahdu orgaanisesti, vaan yrityksiä ostamalla. Onko se oikeastaan kasvua?

  • Kari Oinonen says:

   Luin tosin vain edellisen 2011 TEMin kasvuyrityskatsauksen: Valtaosa “kasvuyrityksistä” on tilitoimisto, kampaamo, päiväkoti yms. toimintaa (niitä väheksymättä). Joukossa jonkin verran uutta luovia – uutta rahaa uusia työpaikkoja luovia yrityksiä.
   Pääosin siis – firma kasvaa, mutta työpaikat siirtyy.
   Tässä olisi oiva pelipaikka: kun siirrtään työn tekemistä suunnitellusti firmasta toiseen, niin saadaan aina uusia kasvuyrityksiä syntymään ja tukea niiden kautta.
   Liekö tämä näin suunniteltukin?

 5. Lauri Gröhn says:

  Minusta tämä on sekoilua, entä teistä:

  “Johtaja Martti Äijälä Tekesistä kertoi julkisista ja erityisesti Tekesin toimenpiteistä pk-sektorin tuottavuuskas- vun edistämiseksi. Kasvuyritysten innovaatioprofiilit vaihtelevat. Perinteisten tuottavuuden osatekijöiden eli työvoiman ja investointien ohella yli puolet tuottavuuden kasvusta syntyy aineettomista tekijöistä. Näihin sisältyvät esim. t&k-toiminta, IPR-oikeudet, informaatioteknologia, liiketoimintakonsepti, brändi ja osaamis- pääoma. Puolet tuottavuuskasvusta tapahtuu olemassa olevissa yrityksissä, kun taas puolet kasvusta syntyy ”luovan tuhon” kautta nuorissa yrityksissä. Kun julkiset resurssit ovat rajalliset, strategisen kysymyksen muo-dostaa myös se, paljonko rahoitusta tulisi suunnata alkuvaiheen yrityksille ja paljonko elinkaarellaan pidemmällä oleville yrityksille.” (22.10.2010)

 6. Hei, mahtava keskustelunavaus, jonka kaltaista olemme viritelleet myös InnoOmniassa mm. Kolmas Tie- hankkeen puitteissa. Kestävän hyvinvoinnin edellytys on se, että meillä Suomessa on kannustava toimintaympäristö sekä itsensätyöllistäjille, mikroyrityksille, sivutoimisille yrittäjille että kasvuyrityksille. Ei siis joko tai vaan sekä että!

 7. ville saarikoski says:

  Hyvä kirjoitus, jonka näkökulmat voin hyvin allekirjoitta omista lähtökohdistani katsoen.

  Ammattikorkeakoulussa opetan sähköistä liiketoimintaa ja sitä kautta olen ajautunut myös yrittäjyyden edistämiseen. Ministeriö mittaisi mielellään syntyneiden yritysten lukumäärää, mutta opiskelijoissa näkyy lähinnä yrittäjyyden monimuotoisuus. Irtisanotut tai irtisanomisuhan alla olevat pohtivat ja kokeilevat siipiään yrittäjinä. Monet työskentelevät projekteissa yrittäjämaisesti ja osa kokeilee sähköisiä työkaluja harjoittaen verkkokauppaa.

  Monimuotoyrittäjyys on hieno ja hyvä sana. Otan käyttöön. Kiitos

 8. Hei Elina, kiitos kommentista. Hienoa, että Omniassa edistetään yrittäjyyden asiaa noin maanläheisellä ja inhimillisellä tavalla. Kannattaa tosiaankin tutustua BohoBusiness kirjaan – uskon, että saatte paljon ajatuksia näkemystenne ja työnne tueksi.

 9. Hei Ville! Totta tosiaan, yhä useampi miettii monimuotoyrittäjyyttä positiivisena vaihtoehtona uraputkelle.

 10. […] Rakennetaanko yrittämiselle epäonnistumisen kenttää? […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: