Home » Hallinto mahdollistajaksi » Laadukkaan ennakoinnin perusteet

Laadukkaan ennakoinnin perusteet

Advertisements

Hyvä ja laadukas ennakointiprosessi sisältää seuraavat ominaisuudet:

1. Ennakoinnissa yhdistetään eri ennakointimenetelmien käyttö, sosiaalinen verkostoituminen ja päätöksenteon julkilausutut tarpeet ja päätöksentekotilanteet. Ennakointimenetelmät jaetaan diagnoosimenetelmiin, prognoosimenetelmiin ja selkeitä päätöksenteon ohjaistuksia tuottaviin päätöksenteon tukimenetelmiin. Menetelmät valitaan tietoisesti ja ongelmaperusteisesti yhdistäen laadullisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Menetelmiä käyttävät niihin perehtyneet asiantuntijat.

2. Ennakointitoiminta perustuu mahdollisimman luotettavaan dataan, informaatioon ja tietoon. Ennakointi perustuu luotettavaan näyttöön ja asiantuntijalausuntoihin. Ennakointi tukee laadukasta näyttöpohjaista poliittista päätöksentekoa. Ennakointiprosessi ja ennakointitulokset ovat laatukontroloituja ja ennakointiprosessit ovat pääosin etukäteen suunniteltuja.

3. Ennakoinnin suunnittelun ja ennakointiprosessin yhteydessä määritellään: (1) informaatio- ja tietotarpeet (tehdään integroidun tiedonhallinnan suunnitelma), (2) valitaan informaatio- ja tietolähteet, (3) kerätään data, informaatio ja tiedot, (4) filtteroidaan, valitaan ja tulkitaan eri tietolähteista saadut informaatiot ja tiedot, (5) valmistellaan päätöksentekoa eri päätöksentekotilanteita varten, (6) tehdään tarvittavia päätöksiä ja (7) toteutetaan laadukkaaseen ennakointitoimintaa pohjautuvat päätökset.

4. Laadukas ennakointi pohjautuu riittävän erilaisiin tietolähteisiin ja ennakointiin osallistuvat ymmärtävät, että yleensä luotettava informaatio ja tieto ovat hajallaan eri paikoissa, ja  luotettavuuteen ja uskottavuuteen päästään erilaisten sosiaalisten verkostojen ja eri asiantuntijoiden käytön kautta.

5. Ennakointitoiminta lähtee liikkeelle siitä perusajatuksesta, että muutos on pitkällä aikaviiveellä vakio ja muutosta tulee tapahtumaan keskeisissä järjestelmissä (sosiaalinen rakenne, talous, teknologia, poliittinen järjestelmä, ympäristö sekä arvorakenteet). Muutos voi olla asteittaista tai hyppäyksenomaista. Siksi ennakoinnin on kytkeydyttävä ennakkotietoon pohjautuvaan muutosjohtamiseen eri järjestelmien osalta.

6. Ammattimaisesti toteutettu ennakointi tukee sekä suoran että välillisen demokratian toteutumista. Ennakointi auttaa sekä demokratiaan liittyvää päätöksentekoa että teknologian ennakointiin liittyvää ennakointia. Ennakointi palvelee sekä demokraattisia päätöksentekotarpeita että teknoraattisia päätöksentekotarpeita.

7. Ennakoinnin painopiste voi olla kansalaisten osallistumisessa tai strategisessa päätöksenteossa. Ennakoinnin yhteydessä on hyvä selkeästi ilmaista, missä painopiste kulloinkin on. Jos halutaan, että ennakointi tukee demokratiaa, sen tulee olle laajasti läpinäkyvää.

8. Ennakointiprosessille on syytä laatia selkeät tulostavoitteet ja ilmaista minimivaatimukset onnistuneelle ennakointiprosessille. Ennakointitulosten hyödyntämiselle on hyvä laatia oma hyödyntämissuunnitelma, joka palvelee eri sidosryhmiä monipuolisesti ja tehokkaasti.

9. Ennakointia voidaan arvioida tietyillä laatukriteereillä myöhemmin. Laatukriteerit on syytä kertoa avoimesti ennakointia toteuttaville eri tahoille ja sidosryhmille.

10. Ennakointiprosessi tulee resurssoida riittävästi. Ammattilaisten ja asiantuntijoiden käyttö ei voi perustua ilmaisen vapaaehtoistyön käytölle. Vastikkeettomat palvelukset luovat pohjaa jääviysongelmille ja harmaalle taloudelle. Ammattilaisten kilpailutus tulisi tapahtua lakien ja hyvien liiketoimintatapojen perustalta. Veronmaksajien varoja ei tulisi käyttää mittavaan amatöörien puuhasteluun, ellei kyseessä ole ammattimaisesti suunniteltu osallistava ennakointiprosessi.

Nämä 10 kohtaa on hyvä muistaa ennakointiprosesseja organisoitaessa ja pyrittäessä laadukkaisiin ennakointiprosesseihin. Onnea Suomen hallituksen tulevalle Tulevaisuusselonteolle! On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä ennakoidaan. On tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, miten ennakoidaan.

Advertisements

4 Comments

 1. Mikko says:

  Sosiaalisen median puolella kehotettiin liittämään tämä kommentti tähän, joten toivottavasti tästä saadaan keskustelua aikaan.

  Kymppikohta särähti ikävästi silmään: “Ammattilaisten ja asiantuntijoiden käyttö ei voi perustua ilmaisen vapaaehtoistyön käytölle. Vastikkeettomat palvelukset luovat pohjaa jääviysongelmille ja harmaalle taloudelle.”

  Siis eikös juuri tässä päde se vanha sanonta, että kenen leipää syöt, sen lauluja laulat? Eli juuri tällaisissa projekteissa ennen kaikkea pitäisi käyttää vapaaehtoisuutta, sillä se poistaa jääviyden. Kun rahan sijaan motivaattorina toimii aito kehityshalu, tulokset ovat positiiviusia.

  Nämä maksetut mainostajat osaavat ajatella vain laatikon sisäpuolelta, joten heillä on aika heikko kyky ennakoida tulevaa. Jos kuvitellaan maailman säilyvän samanmoisena, mitään kehitystä ei tapahdu.

  Eikös se Einsteinikin lausunut, että ongelmia ei voi korjata samalla ajattelutavalla, kun niitä synnyttäessä. Mielestäni tarvitaan juuri sitä laatikon ulkopuolelta ajattelua, vaihtoehtoisiin malleihin tutustumista ja resurssien kartoittamista. BKT:ta tutkailemalla mennään aina metsään.

  Itse olen vapaaehtoishommissa huomannut, että silloin ei ole mitään häiriötekijöitä, jotka hidastavat asioiden etenemistä. Nykyisessä byrokratiahelvetissä ei Erkkikään pääse puusta pitkälle ja sama vanha meno jatkuu. Kyllä se historian tutkailu selvästi osoittaa tämän.

 2. jarikaivooja says:

  Tuossa kohdassa tarkoitin todella sitä, mitä siinä lukee.

  Tässä yhteydessä on hyvä ymmärtää, missä yhteydessä tämä blogi on ja mistä blogiviestissä keskustellaan. Keskustelemme Suomen Tulevaisuusselonteosta, jonka aikajänne on vuoteen 2030. Kyse on Suomen ennakointitoiminnan lippulaivasta, joka toteutetaan erittäin haasteellisessa tilanteessa. Kyse ei ole pienestä ja helposta ennakointiprojektista, joita toteutetaan rutiininomaisesti. Hankkeessa on 6 erilaista teemaa, joista jokainen voisi olla oma vaativa ennakointiprojektinsa. Mielestäni olisi naivia kuvitella, että näiden 6 laajan teema-alueen ennakoinnista voisi tuottaa laadukasta lopputulemaa pelkästään vapaaehtoisen panostuksen voimin.

  Kuten sanotaan, ”yleensä ei ole ilmaista lounasta”. Vaikka joitakin tulevaisuusselontekoon liittyviä asioita voidaan varmasti tehdä vapaaehtoisvoimin, voi prosessian aikana syntyä helposti kiitollisuuden velkaa suuntaan tai toiseen. Joissakin ennakointihankkeissa korostetaan prosessia, joissakin taas ennakoinnin kautta syntyviä laadukkaita ”tuotteita”.
  Vastikkeettomuudesta voi syntyä jääviysongelmia. Näinhän käy varsin usein todellisuudessa. Voit saada ilmaisen lahjan, mutta samalla mieleesi syntyy vahva tarve kompensoida jotenkin lahjan saajalle. Tämä on varsin inhimillistä. Samalla riippuvuussuhde on voi syntyä ilmaisen palvelun ja palvelun saajan välille.

  Katsoin juuri TV:stä MOT-ohjelman jossa kerrottiin valtion jakamista yritystuista. Nämä yritystuet ovat kasvussa ja niiden määrää ollaan korottamassa sadoilla miljoonilla euroilla. Tästäkin näkökulmasta on hieman outoa, että valtion keskeinen ennakointihanke pitäisi syntyä lähes ilmaiseksi. Valtiolla näyttäisi olevan resursseja jakaa yrityksille huimia yritystukia miljoonakaupalla, mutta kun tehdään valtiolle omaa vuoteen 2030 ulottuvaa strategiaa, se ei saisi maksaa mitään. Asiantuntijoiden pitäisi tehdä ilmaistyötä valtiolle, kun samaan aikaan valtio jakaa miljoonittain veronmaksajien varoja yrityksille.

  Onko tässä mitään järkeä? Ei ole.

 3. Komppaan Jaria 100%.

  Monessa yhteydessä vapaehtoistyö on tärkeää ja takaa riippumattomuuden, kuten Mikko hienosti toteaa.

  Toisissa yhteyksissä taas vapaaehtoistyön ehdottaminen on lähinnä loukkaus asiantuntijan pitkäaikaisen työn, kokemuksen ja jatkuvan kehittymisen prosessille.

  Meitä konsultteja pyydetään (ilmaiseksi) osallistumaan moniin juttuihin – onhan meistä monella paljon osaamista, sellaistakin, joka näyttää “tulevan helposti”. Kannattaa kuitenkin muistaa helpolta näyttäävän osaamisen pohjalla olevat jätti-investoinnit. Kukaan ei pyytäisi Ponsselta ilmaiseksi metsäkonetta?

  Asiantuntijan käyttäminen ja asianmukaisen korvauksen maksaminen takaa riippumattomuuden yhtä hyvin kuin vapaaehtoistyö silloin kun ollaan vapaita hyvävelijärjestelmästä. Ja siihen meidän on uskottava – siis, että siitä vapaita konsultteja ja asiantuntijoita on. Ainakin tämän blogin kirjoittajat ovat sellaisia.

  Kuten Jari toteaa, vapaaehtoistyö saattaa johtaa kiitollisuusvelkaan ja “palvelupankki” ajatteluun – silloin riippumattomuuskin on uhattuna.

  Lisäksi kannattaa muistaa, että tulevaisuusselontekoon ja muihin vastaaviin osallistujat saavat yleensä palkkaa taustaorganisaatioiltaan. Ilmaisia palveluksia pyydetään monesti yrittäjiltä, joilla vastaavaa etuisuutta ei useinkaan ole.

 4. Lauri Gröhn says:

  Mitä tarkoittaa:

  “Ennakoinnissa yhdistetään … ja päätöksenteon julkilausutut tarpeet…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: