Home » 2012 » August

Monthly Archives: August 2012

Hyvästi pönötys!

Istuin Cristina Anderssonin kanssa tässä taannoin keksijöiden tapahtumassa. Osallistujien keski-ikä oli 65-70, merkittävä osa väestä oli eläkeelle jääneitä johtajia tai asiantuntijoita, osa keksijöitä. Poistuimme Cristinan kanssa tilaisuudesta osin tuohtuneina, koska esitetyn taso oli näkemyksemme mukaan aika kehno: tuntui siltä kuin sisältö olisi kaivettu esiin kymmeniä vuosia vanhoista kalvoista. Pääosaa näytteli muistelonomainen tarinointi.

Jälkeenpäin pohdin asiaa syvemmältä ja laajemmin; sitä kuinka päätöksentekijöiden ja muidenkin asiantuntijoiden toimintaa leimaa usein hyvin statuskeskeinen ote: on tärkeämpää kuka sanoo, kuin mitä sanoo. Lähitarkastelussa statuskeskeinen toimintakulttuuri näyttäytyy laajempana kulttuurisena piirteenä kuin aluksi uskoisimmekaan. Esimerkiksi mediat valitsevat asiantuntijat statuksen mukaan; titteli ja asema ovat tärkeäitä valinnan kriteerejä. Vasta “uskottavan” statuksen jälkeen arvioidaan sisältöjä, jos silloinkaan. Liian usein vain status riittää.

Toinen statuspohjaiseen tekemiseen liittyvä piirre on saman asiantuntijuuden, saman tiedon kierrätys yhä uudestaan ja uudestaan. Tämä liittyy paitsi hyvä-veli verkostoihin, myös siihen tosiasiaan että jonkun osaamisalan sisällä suositaan nimenomaan samankaltaista osaamista. Samojen tyyppien usein toistuva käyttö sekä samojen konsultatiivisten neuvojen kierrätys ei ole kovinkaan tehokasta pidemmän päälle. Osaaminen ei pääse rikastumaan.

Luennoin tässä taannoin ison firman rekrytointi-ihmisille. Ihmettelin ääneen, miksi rekryilmoituksilla haetaan osaajia niin tarkkaan rajatusti. Miksi halutaan tarkoituksella sulkea pois kiinnostavia osaajia, jotka voisivat rikastaa tiimin tai mahdollisesti jopa koko firman osaamista.

Onko sinulla ollut koskaan organisaation sisäisissä kokouksissa tunne, että “nämä jutut on kuultu vähän liian monta kertaa.” Niinpä. Osaaminen kiertää samaa kehää, eikä pääse uudistumaan.

Luovuudesta ja monialaisuudesta on puhuttu paljon juhlapuheissa, mutta käytännön tasolle nämä hyviksi todetut asiat eivät ole useinkaan päässeet. Erityisen konservatiivinen ja statuskeskeinen ilmapiiri vallitsee kokemukseni mukaan nimenomaan päätöksentekijöiden piirissä. Sopivasti kärjistäen väitän, että monista johtajista on palkitsemiskulttuurin ja kvartaalitalouden myötä koulittu varman päälle pelaajia ja lyhytaikaisen edun tavoittelijoita. Julkisissa organisaatioissa taas virheiden välttämisestä on tullut tapa, josta on vaikea päästä eroon.

Lisätäänpä vielä kierroksia: viime aikoina on puhuttu paljon paitsi päätöksenteon läpinäkyvyydestä myös palveluiden asiakkaiden tai käyttäjien roolista palveluiden räätälöinnissä.  Esille on nostettu myös käyttäjiä hyödyntävät innovaatioprosesssit. Pisimmälle menevät ajatukset asettavat käyttäjän keskeiseen asemaan ohi palvelun tuottajien. Käyttäjästä on pikkuhiljaa tulossa se tärkein brändi. Joukkoistaminen (crowdsourcing), tee-se-itse -liike (DIY: Do-It-Yourself) ja käyttäjä-tuottajuus (prosumerism) ovat olleet viime aikojen kansainvälisessä keskustelussa näkyvästi esillä. Keskustelu läpinäkyvyyden lisäämisestä ja käyttäjien roolin kasvattamisesta on lavennettu koskemaan myös yhteiskunnallista, poliittista päätöksentekoa. Vallan uusjakoon ja avoimuuteen ovat vaikuttaneet keskeisesti myös sosiaaliset mediat: nyt kuka tahansa voi olla kiinnostavan uutisen lähde ja kirjoittaja. Paikallisdemokratiaa ovat kiihdyttäneet myös arvomuutokset. Eettis-ekologinen eetos muuttaa maailmaa myös toiminnan tasolla. Esimerkiksi hyperlokaalisuus merkitsee lähiyhteisöjen arvostamista: se voi merkitä ruuan kasvattamista itse tai lähiruuan ostamista.

Paljon kiinnostavaa on tapahtumassa. Vanha statuskeskeinen ajattelu ei silti noin vaan poistu kuvasta. Se elää ja voi hyvin. Entiset toimintavat ja lähes pelkästään statukseen perustuva asiantuntijuus ovat jarruja uuden kehittämiselle. Innovatiivisempi Suomi tarvitsisi entistä suurempaa diversiteettiä, kiinnostavien uusien ammattilaisten käyttöä yhteiskunnan kehittämisessä.

Elämme aikaa, jolloin hyvät ideat ovat tärkeintä immateriaalipääomaa, osaamisen ja brändien ohessa. Kun tämän yhdistää kaiken jatkuvaan nopeutumiseen (vuoden kestävän strategiatyön perusteet ja johtopäätökset ovat saattaneet vanhentua prosessin aikana), edessämme on maailma, jossa menestyäkseen on nopeasti ja jatkuvasti kehitettävä uusia ideoita, konsepteja ja prototyyppejä yhteisöllisen suunnittelun hengessä. Hyvän idean voi keksiä kuka tahansa prosessin missä vaiheessa tahansa.

 Siirtykäämme yhdessä kohti aikaa, jossa on tärkeämpää mitä esittää, kuin kuka esittää.

Jari Koskinen 16.08.2012

Kansalaisinto törmää lasitorniin?

“Ja ottakaa sitten sordiino pois”, sanoi ministeri Häkämies tulevaisuusselonteon tiedotustilaisuudessa kesäkuussa. Sordiinon poisottaminen tarkoittanee, että ei saa säästellä sanojaan tulevaisuusselonteosta kirjoittaessa. Niin, rakentavasti tietysti. Tämähän on nyt itseään hakevan sosiaalisen median aikakaudella lisättävä. Ettei vain tulisi ylilyöntejä ja tuhmuuksia.

Olen lukenut tulevaisuusselonteosta kaiken mahdollisen ja käynyt powerpointit tarkkaan läpi. Aionkin jatkossa herhiläisen tavoin (mutta rakentavasti!) tarttua  joihinkin keskeisiin näkökulmiin, jotka puuttuvat täysin, mutta ovat tulevaisuutemme kannalta ensisijaisen tärkeitä oivaltaa. Toivon, että myös haastamani kanssakansalaiset tarttuvat asioihin.

Erityisesti aion käydä teeman “niukkuuden mahdollisuudet” kimppuun. On nimittäin niin, että tunnistan ympärilläni yhä enemmän nuorta riuskaa mielen paloa vapauteen – yhä useampi häpeää ahtautta isänmaamme. Noin Lauri Viitaa siteeratakseni. On etsittävä uusi kantava ajatus. Kuitenkin niukkuus niukkenee päivä päivältä, sitä mukaa kun innovaatiot parantavat elämää ja maailmaa. Meille voi käydä paremmin kuin Viidan runon luteiden.

Mutta onko tulevaisusselontekoa työstävillä päättäjillä kykyä vastaanottaa näkemyksiä, jotka haastavat heidän esityksensä?

Kirjassa Megachange 2050 toimittaja Edward Lucas haluaa kansalaisyhteiskunnan (civil society) sijasta puhua kansalaisinnosta tai julkisinnosta (public spiritedness). Kun oikeusjärjestelmä on hidas, vaalit hyödyttömiä ja mediankin piikit ovat tylsistyneet niin julkisinto on voima, joka saa aikaan muutoksia. Lucaksen mielestä julkisinnon ja talouspolitikoinnin (economism) välinen kamppailu ratkaisee minkälainen poliittinen systeemi vallitsee vuonna 2050. Se ratkaisee minkälainen poliittinen systeemi ja yhteiskunnallinen ilmapiiri meillä on vuonna 2030, jonne nyt tehtävä tulevaisuusselonteko tähtää.

Mutta mikä on pääministerin ja muiden tulevaisuusselontekijöiden kyky ryhtyä aitoon, avoimeen ja vastaanottavaiseen dialogiin julkisinnon kanssa? Jo nyt tulevaisuusselonteko2012 materiaaleista voi havaita, että kansalaisten into on vain vähän vaikuttanut teemojen valintaan.

Kansalaiskeskustelu on helppo tyrmätä toteamalla, että kansalla ei ole tietoa asioista. Jos vaikkapa joku omaa ajattelua harrastava kansalainen ilmoittaa vastustavansa Natoa, hänet sivuutetaan tietämättömänä. Kuitenkin – julkisinto (tai kansalaisinto, en tiedä kumpi on parempi) on tärkeämpää kuin se, kuka on oikeassa, kuka väärässä.  Tyrmäyksen sijaan tulisi tarjota hyviä hypertekstejä, joista voi asioihin perehtyä monitahoisesti pienellä vaivalla.

Lucas ennakoi, että kansakuntien välinen kilpailu kovenee ja asettaa paineita julkishallintojen tason nostamiselle. Tulevaisuusselonteon tiedotustilaisuudessa pääministeri Katainen korosti keskustelun ja välittämisen merkitystä. Me julkisintoilijat otamme asian vakavasti ja yritämme tulla paremmiksi. Olisiko tämä vastavuoroisesti mahdollisuus myös hallinnolle nostaa tasoaan?

CristinaA14082012

Läpäiseekö julkisinto hallinnon lasitornin?